Dåligt omdöme

I ett dokument finns socionomernas snapsvisor där de skämtar om att ta människors barn ifrån dem. Bilden är ett montage. Foto: Chang Frick / Nyheter Idag I ett dokument finns socionomernas snapsvisor där de skämtar om att ta människors barn ifrån dem. Bilden är ett montage. Foto: Chang Frick / Nyheter Idag

Fick en länk till ännu en kontroversiell tidning och visserligen några år på nacken men det gör inte artikeln mindre sann eller mindre hemskt.UPPSALA Nu kan Nyheter Idag avslöja hur socionomer vid Uppsala universitet skämtar om att med lagens hjälp ta dina barn. “Vi socionomer har vår flummighet. Och vi har också palestinasjal, näbbskor och rödvin och röstar på vänstern såklart. Ett felsteg och vi tar dina barn. För socionomer är empatiska. Hurra!”, står att läsa i ett dokument Nyheter Idag tagit del av.

Vid Uppsala universitet utbildas socionomer som efter avslutad utbildning exempelvis kommer att arbeta som handläggare hos sociala myndigheter. I ett dokument, som ska föreställa snapsvisor, skämtar en studentförening för socionomer om psykiskt sjuka människor och om hur de kan ta dina barn.

“Klienten, vad döljer du för mig i dina mörka sinnen. En svag psykos eller neuros, men ändå, klienten, det finns ett hopp för dig. Jag ber dig, låt mig förklara, hur det ska vara, hur det bör vara enligt SoL”, står att läsa i dokumentet.

I slutet refereras till Socialtjänstlagen, SoL, som ger en handläggare stora befogenheter att åtminstone tillfälligt tvångsomhänderta individer på grund av sociala omständigheter. Men skämten slutar inte där, i nästa vers i socionomernas snapsvisa, står att läsa om hur de kan ta dina barn.

“Vi socionomer har vår flummighet. Och vi har också palestinasjal, näbbskor och rödvin och röstar på vänstern såklart. Ett felsteg och vi tar dina barn. För socionomer är empatiska. Hurra!”, fortsätter snapsvisan.

Skämtar om psykiskt sjuka och om att spärra in små knattar

Det är i flera snapsvisor som det skämtas om att tvångsomhänderta andra förtvivlade föräldras barn. Till tonerna av “Klappa händerna när du är riktigt glad” sjunger socionomerna om att tvångsomhänderta barn enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

“Sätt ett LVU när du är riktigt glad. Vi ska spärra in små knattar, för de inte bättre fattar”, lyder några av textraderna.

Vidare skämtar socionomstudenterna i Uppsala om folk som mår dåligt, har psykiska problem och som kan bli föremål för psykisk tvångsvård. De refererar till LPT, Lag om Psykiatrisk Tvångsvård.

“LPT är också himla bra att ha, vi kan skona alla andra, från de galna som här vandra”.

Lag om vård av missbrukare är “himla kul”

En annan lag som de blivande socialhandläggarna kan använda för att exempelvis ta dina familjemedlemmar ifrån dig, förkortas LVM. Det betyder “Lag om vård av missbrukare i vissa fall” och är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. För många familjer, där anhöriga blivit tvångsomhändertagna, kan sociala myndigheters insatser upplevas djupt integritetskränkande. Trots detta skämtar de blivande socialhandläggarna om deras maktutövning.

“LVM är också himla kul, vi kan ta dem när de knarkar och åt helvete det barkar”, lyder en av textraderna.

Men skämten om folk som mår dåligt och är i behov av stöd från samhällets sida slutar långt ifrån där. Följande rader är riktigt skrämmande för den person som värnar personlig integritet.

“Bryt en sekretess när du har lite trist”

I samma visa, där tidigare textrader skämtat om psykisk tvångsvård och om tvångslagar för att omhänderta missbrukare, skämtas även om att bryta sekretess. Den information socialhandläggare har om människor är extremt känslig och oerhört integritetskränkande om informationen kommer i fel händer. Det hindrar dock inte studenterna om att även “skoja” om att bryta sekretessen.

“Bryt en sekretess när du har lite trist. Vilka historier du förtälja och till tidningarna sälja”, lyder några av textraderna.

Skämten fortsätter sedan att handla om Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, om folks åsikter, om att neka utsatta människor bidrag på rent jävelskap och om den egna makten över människor i samhället. De avslutande raderna i samma “skämtsamma” snapsvisa lämnar inget åt fantasin.

“Vi har lärt oss varför lagarna finns till. För att ge oss all den makt och från klienter få förakt. Ja vi har lärt oss varför lagarna finns till”.

länken kan du ta del av hela dokumentet med de blivande socionomstudenternas visor

Ja dåligt omdöme är väl det minsta man kan kalla det. Frågan är vilken syn på blivande klienter man skaffar sig och sprider. 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln