Jag är förskolläraren, som blev familjehem till nio tonåringar och fördjupade mina kunskaper
genom studier vid Stockholms Universitet, vilket bland annat ledde till en magisterexamen i Barn och Ungdomsvetenskap. Jag är även utbildad grupphandledare på Systemteoretisk – och Salutogen grund. I Systemteori ligger fokus på relationer och hur människor påverkar varandra,inom det Salutogena är tyngdpunkten människors styrkor och friskfaktorer, i mina föreläsningar använder jag dessa teorier för att visa på möjligheter till förbättring.Föreläser om:

  • Kunskap ger förståelse, relationer ger möjligheter - en utbildningsdag med 5 föreläsningar samt workshops.
  • Styrkor och resurser - en föreläsning om att starta positiva processer. Det bästa sättet att lösa problem är att fokusera på det som INTE är problem. En föreläsning baserad på det salutogena och lösningsinriktade förhållningssättet.  
  • Självbild, relationer och självuppfyllande profetior - Hur relationer kan ge bättre resultat för elever, kollegor, "brukare" inom omsorgen och även din partner.  
  • Relationer ger framgång - Anknytning ger både en förståelse och möjlighet till förbättring.  
  • Familjehem - en möjlighet att starta positiva processer


Klicka på hennes namn "bild" om du vill veta mera

Jakob Lindén är en flitig debattör, föreläsare och författare. Jakob brinner för frågor som rör barn och unga inte minst barn med funktionshinder eller funktionsfördelar som Jakob också kallar det och föreläser om frågor som goda vuxenförebilder, missbruk, mobbning och upprättelser utifrån olika perspektiv. Lyssna på en del av föreläsning med Jakob Lindén!

Jakob har själv diagnosen ADHD och Aspberger eller AST som det idag heter. Jakob vet precis vad det innebär att leva med en diagnos och berättar gärna om det.

Jakob har en bred historia av mobbning, missbruk och diagnos.Under Jakobs första tid på gymnasiet utsattes han för grov mobbning, vilket bidrog till att Jakob missbrukade droger missbruket blev början på en lång och turbulent resa. Jakob har även varit placerad på flera olika familjehem där han upplevt stora skillnader.

Vändpunkten kom när Jakob kom till ett bra behandlingshem, Jakob fick den struktur som krävdes och möjlighet till ett värdigt liv. I sina föreläsningar belyser Jakob därför vikten av likvärdig vård och familjehemsplacering. Lika som goda och dåliga vuxenförebilder.

Jakob fick upprättelse genom BEO och att förövarna dömdes i domstol, därför vill Jakob också visa de ungdomar och vuxna han möter att det finns möjligheter. Framförallt hur viktigt det är att samhället lyssnar på den som är utsatt och att vi vågar berätta. Sedan 2011 driver Jakob Lindén kampanjen ”Min historia för att hjälpa andra”, där han i form av föreläsningar, sina erfarenheter och diskussion försöker att hjälpa andra.