Vid varje besök i riksdagen och jag (ordförande)  lyft olika ärenden för att visa på behovet av ökade krav och tydligare lagar.

Lagar måste kopplas till konsekvenser. Det måste hända något då man bryter mot lagar runt barn.

Varje gång har riksdagsmännen svarat att man inte går in i enskllda ärenden.
Jag har påpekat att det inte är enklda ärenden utan många.

 Vecka 41 startade jag ett upprop vänt mot socialutskottet i riksdagen. De skalll inte längre kunna säga att det är enkilda ärenden.

 Några veckor har andra bidragit med fler berättelser. 

Varje brev avslutas med frågan vad de som enklda riksdagsmän samt vad deras parti gör i frågan.