Vissa lagar som är tänkta att skydda utsatta barn används idag bara som undantag eller inte alls. Vi vill att barnperspektivet skall bli tydligare i alla delar i samhället som har med barn att göra.
Idag är många av lagar runt barn inte kopplade till några konsekvenser vilket innebär att inget händer om man inte följer dem.

BPIS vill att det skall bli ordentliga konsekvenser att bryta mot lagar som skyddar barn.

BPIS vill att lagar som gäller barn skall utgå ifrån barnen och vad som är bäst för dem, inte den vuxne.

BPIS jobbar för att återinföra tjänstemannansvaret så att man inte i myndigheternas namn begå övergrepp mot barn.

BPIS vill att det skall ingå upprättelse för de barn som utsätts för övergrepp under myndigheternas ansvar. 

BPIS är tänkt att bli en paraplyorganisation som ökar samarbetet mellan alla organisationer som jobbar med barnrättsfrågor.