Eva Hallgren jobbade som familjehem och då två barn som bott hela sitt liv hos dem omplacerades utan anledning över dagen såg Eva tydliga brister i lagen och myndigheters hantering av barn och fick därmed en vilja att jobba för dessa frågor.
Kampen för att få tillbaka barnen kan du läsa om på: http://fostermamman.blogspot.se/

Eva var redan under 2010 i riksdagen två gånger.

Första gången hade hon med 40 punkter som hon ansåg behövde ändras. 19 av dem låg redan under 2011 som lagförslag.
Hon är mycket medveten om att det är många fler som driver frågorna och vill inte på något sätt ta åt sig äran ensam.

Diskussion om att starta fördes länge utifrån att vi länge sett brister på alla nivåer vad gäller barn och barnperspektivet.

2011 inbjöds Eva ett nytt möte med ett antal riksdagsmän och bjöd med ett flertal personer.

Gruppen bestod av två familjehem, (Eva var ett av dem) en biologisk familj, en jurist och Anne Skåner som själv drabbats som liten.
Även en domare var inbjuden med de missade varandra på stationen så det blev inte av.

Alla hade, i vilken position de än satt, stött på samma problem.
Gruppen försökte att påverka politiker att se över barnens rätt i olika frågor. De visade konkreta brister i lagen och berättade om egna upplevelser och visade exempel för hur lagen kunde tolkas så att barns rätt åsidosattes.

De hade även med domar som visade detta.

Redan då talade de om en organisation som skulle driva barnfrågor på alla plan men ingen hann just då att ta tag i de praktiska frågorna.

Eva försökte på olika sätt att påverka situationen ändå men kände till sist att vi till stor del talade för döva öron. Hon kände att hon inte kom längre utan en stark organisation bakom sig.

Barnperspektivet i Sverige (BPIS) startades sedan 2012 av Eva runt ett fika bord hos vice ordförande Jonas. Vi tillsatte en interim styrelse och registrerade organisation och konto.

Efter lite omstrukturering av styrelsen är vi idag en fulltalig styrelse med en huvud förening och en medlem ifrån varje dotter och samarbetsförening.