Styrelse

Ordförande

Namn -Eva Hallgren

E-post  bpis@outlook.com

Telefon - 0705 426 423

Det var Evas ide från början och hon som startade organisationen

Vice ordförande

Namn - Jonas Lamprecht

E-post - jonas.lamprecht@icloud.com

Telefon - 0732 444401

 

 

Kassör

Namn - Annki Frank

E-post  ollered@hotmail.com  

Telefon  0702569297

 

 

Kontakta styrelsen