Organisationer

Här hittar du länkar till olika organisationer som arbetar med barn på olika sätt. Skicka gärna felr om du tycker att de höär hemma här 

AFO för adopterade och fosterbarn

Allmänna barnhuset Stödjer socialt utsatta barn

Autism- och Aspergerförbundet
Autismforum - Autism och Aspberger
Barnombudsmannen
BRIS Barnens rätt i samhället

Child foundation Barn skall få vara barn
Compassen En förening för barn med diagnoser främst ADHD

FUR Familjehemmens unga röster

FSF föreningen för socionomer inom barnvård
Unicef för barn i hela världen
Faco Familjevvårdens centralorganisation
FR Familjehemmens riksorganisation
FAS- föreningen finns till för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol, vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.
Plansverige fadderverksamhet barns rätt till skolgång samt mat för dagen.
RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Rädda Barnen
Stiftelsen Allmänna barnhuset
Trosgnistan fadderverksamhet barns rätt till skolgång samt mat för dagen.

Föreningen Familjehemsmöten Största organiationen för placerade barn 
Maskrosbarn är en ideell organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt.