Länkar till olika myndigheter

IVO tog 1 juni 2013 över tillsynen av
hälso- och sjukvård
hälso- och sjukvårdspersonal
socialtjänst
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
handläggning av anmälningar enligt till exempel
lex Sarah
lex Maria
kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut
allmänhetens klagomål på vård och omsorg
För anmälan sök ditt län i vänsterkolumnen.

Socialstyrelsen Socialstyrelsen fortsätter att arbeta för en god hälsa, vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, till exempel utarbeta föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer och vägledningar
genomföra uppföljningar, utvärderingar och öppna jämförelser
utfärda legitimationer, specialistbevis och tillstånd att bedriva rikssjukvård
hantera ett stort antal regeringsuppdrag varje år.
Socialstyrelsens verksamhet är i fortsättningen samlad i Stockholm.  

 

JO (Justitie Ombudsmannen) kan man också anmäla till. Skriv på blanketten under hur man gör en anmälan. För att öka chanserna att de skall granska är det bra om man kan tala om vem som gjort fel, när de gjort fel och på vilket sätt man anser att de gjort fel. Man kan leta i andra beslut.  

 

DO diskriminerings ombudsmannen

 

JK som granskar samma saker som JO med skillnaden att de åtalar om de hittar något som är fel.