Barn & granskningsmyndigheter

Prioritera barnärenden. Det får inte som idag ta 1-2 år. Det skall vara klart på max 1/2 år. Ett halvt år är lång tid i ett barns liv.


Inför konsekvenser, rättelse och upprättelse då man konstaterar att fel har begåtts.

Nu konstaterar man bara att fel har begåtts och kräver i bästa fall ändring vad gäller dokumentation och formaliafel men inte rättelse i ärendet. Man kan alltså forsätta göra fel bara man dokumentarar det rätt.
Det ingår heller ingen kompensation för drabbade, den upprättelse processen skall man sedan driva själv. Det vill vi ändra på.

 

Sedan skall man granska själva sakfrågan och det skall inte vara beroende av vem som drabbats eller anmäler, idag kan man bara anmäla om man själv utsats eller är drabbad. (Till DO kan man inte anmäla om man är för liten eller inte drabbas personligen). 

Om barnet är för litet för att anmäla självt och det är myndigheters eller föräldars agerade man vill anmäla så går inte det. Man skall inte vara för liten för att få rätt.
 

Man kan heller inte anlita advokat om inte målsman godkänner. Det måste ändras så att det är sak och inte person som utreds.

 

Barnkonventionen måste bli lag.