Barn i skolan

Barn som går i skolan skall inte bara ha krav på sig att vara där.
De skall även ha rätt att lära sig något.

Det borde vara en rättighet att klara grund skolan.

Varje barn i skolan borde ha rätt att få det stöd och den hjälp som behövs för uppnå målen oberoende av orsaken til behovet av stöd. Idag måste ett barn i princip ha en diagnos för att få extra stöd.

Stöd skall sättas in tidigt för att barnen inte skall hamna så långt efter innan de får hjälp.
Undervisningen skall vara individ anpassad vid behov inte bara till namnet.

Extra pengar till stöd skall på något införas utifrån hur många som behöver stöd.

Ett barn skall också ha rätt att känna sig trygg i skolan. Nolltollerans mot mobbing. Kraftiga åtgärder mot skolor som inte aktivt jobbar för detta.