Barn i utsatta situationer

Barn kan vara utsatta i vilken form av familj de än lever även i biologiska familjer.

Men framför allt om de som de lever med väljer att flytta isär.

Det är ju inte säkert att den vuxne orkar att sätta barnet först, då skall barnet ha rätt till ett eget ombud.

Ett barn borde ha rätt till ett eget ombud vid alla tvister mellan de som är ansvariga för dem, om de inte kan sätta barnet först.

Om barnet behöver insatser som t.ex kontakt med BUP kan den ena föräldern vägra att skriva på och barnet får då inte den hjälp eller utredning det behöver.

Om ett tydligt barnperspektiv skall råda skall alla barn ha rätt till sina föräldrar eller de som betyder något.