Barn på institution

Barn på institution skall ha rätt till ett eget ombud. Det skall finnas krav på det ombudet att träffa det barn det företräder. Ombudet borde ha en dubbel utbildning dvs. även en ang barn och barns behov och hur de reagerar i olika situationer.

 

Barnet skall ha rätt till en egen handläggare och skall även ha rätt att önska en ny om det inte fungerar. (men det får inte sättas i system, dvs man skall inte kunna byta gång på gång) det skall tillmötesgås så långt som det är möjlig. De skall även ha rätt att veta vem som är ansvarig och en ansvarig skall kunna ställas till svars för olika beslut och annat som händer i vården.

 

Barnet skall ha rätt att veta vad som skall iuppnås under deras vistelsepå institution. Myndigheten som placerar barnet där skall ställer krav på vad som skall uppnås så att det inte bara blir förvaring.

 

Barn på institution skall ha rätt till hjälp och stöd i skolarbetet.
De skall ha en plan för vad som skall uppnås under deras vistelse på institutionen. ex att de skall förbereas för att klara av att sköta ett eget hem vad gäller tvätt, disk, matlagning, klädvård. eller att klara av skolan.

 

Barnet skall ha rätt till det de ser som sitt.

Barn som skiljs ifrån sina föräldrar skall ha rätt till personer som betyder något för dem, vilken relation de än har. de skall få hjälp att underhålla dessa relationer. Det kan vara syskon, mor eller far föräldrar, annan släkt, vänner eller tidigare familjehem.

 

Ett barn skall ha rätt till sina föräldrar inte tvärtom. Umgängen skall utgå ifrån vad som är bäst för barnet inte utifrån den vuxnes vilja eller önskemål.

 

De skall ha rätt att höras och få säga nej till saker i planeringen som

de inte vill och man skall så långt det är möjligt göra dem till viljes.

 

Barn som bor i institution skall ha rätt till trygghet och stabilitet.

Barn på institution skall inte kroppsvisiteras utan anledning tex i förebyggnade syfte.

Barn på institution skall heller inte kollektiv bestraffas.
Eventuella straff skall vara relaterade till det man gjort, man skall helst lära sig något på bestraffningen. Ansvariga för vården måste även bli anvariga i praktiken.

 

Det personliga handläggar ansvaret måste tillbaka.

Barn som felhanteras skall ha rätt till kompensation

 

Alla placerade barn skall ha rätt till vuxenstöd vid kontakt med myndigheter, de skall även ha rätt att skall få information om sina rättigheter.

 

Barnkonventionen måste bli lag.

Barnperspektivet skal väga tyngst i alla frågor gällande barn även i praktiken inte bara i teorin.