Barnrättsinstans

Det har i vissa kommuner påbörjats eller startats barnahus där tanken är att  man skall samordna de som ett barn kan behöva komma i kontkat med.

Vi vill gå steget längre och menar att det skall införas en barnrättsinstans i varenda län med underkontor i varje kommun om det behövs. Små kommuner kan samordna medan stora kommuner kanske behöver fler.

Om ett barn utsatts för ex övergrepp och behöver komma i kontakt med olika personer eller behöver utredas och sedan få eventuell behandling skall det bara behöva vara ett ställe att vända sig till.

Där skall personer med specialkompetens och dubbel utbildning, alltså även en utbildning vad gäller barn och hur de fungerar och reagerar samlas och finnas. Det skall vara nära mellan de olika instanserna för att undvika att det blir för många kontakter.

Där skall det finnas stödpersoner som kan följa med vid myndighetskontakter. Detta skulle kunna byggas upp på samma sätt som vad gäller god man eller kontaktmannaskap.

Där skall det finnas polis, psykologer, kuratorer.

 

Vår dröm är att man även skulle flytta granskningen av barnärenden dit och de skulle ha så mycket personal att en granskning fick ta max 6 månader. Om ett ärende granskas skulle det frysas och inget fick inget hända såvida läget för barnet inte är akut, innan de var klara och hade sagt sitt. Nu kan man omplacera i väntan på och sedan hävda att det inte går att rätta till.

Om de granskar och hittar fel skall de ha auktoritet att påverka hur man skall rätta till. Det skulle  även ingå kompensation för de drabbade och det skulle kosta att göra fel.

 

Man skulle kunna ha en särkilld ungdomsdomstol kopplad dit för att förkorta väntetiderna och även där med personer med specialistkompetens och ett tydligt barnperspektiv.

De skulle kunna behandla allt från LVU ärenden, vårdnadsprocesser, ungdomsbrottslighet upp till 21 år. Hedersrelaterade ärenden gällande barn och ungdomar.