Rättigheter för ensamkommande flyktingbarn.

Enligt svensk lag skall barnperspektivet vara tyngst vägande i alla ärenden gällande barn. Det borde även gälla barn som kommer hit ifrån andra länder. Tyvärr är det inte alltid så.
BPIS anser att barnkonvenstionen skall följas.
BPIS anser att lagen som säger att barnperspektivet skall väga tyngst även då det gäller ensamkommande flyktingbarn. 

Men barn och ungdomar som kommer till Sverige ensamma har rättigheter.
De har rätt till en god man under tiden de är här. De har även rätt till ett eget ombud.

Enligt en EU-lag från 2013, får Sverige INTE utvisa ett barn som är fött i ett EU-land även om föräldrarna är ifrån ett tredje land, dvs. land utanför EU. Det betyder att ett barn som är fött i Sverige inte får utvisas med sina föräldrar till ett land utanför EU. Eftersom man inte skall sära på barn och deras föräldrar, så borde det i praktiken betyda att barnfamiljer som har fött barn i Sverige inte kan utvisas.

Det är barnets RÄTT som fullvärdig EU-medborgare som bestämmer detta, samt barnets/EU. Det grundar sig på medborgarens rätt till familjeliv.

Barn och ungdomar som kommer till Svergie ensamma har också rättigheter.

En del kan du läsa om på Sveriges kommuner och landstings hemsida

SKL