Om man får veta att en omplacering är på gång skall man begära ut sin akt, Läs noga så ni vet vad ni skall bemöta. 
Föräldrar kan bestrida beslut. 

Man kan sedan börja med att kontakta cheferna på enheten. Berätta din version och försöka få dem att lyssna.
Man kan gå till politikerna i socialnämnden. Det är lätt att blanda ihop eftersom man i de flesta kommuner delegerat ner individärendena till ett utskott men man talar ändå om socialnämnden.

Om de har ett utskottet eller liknande är det dit och dess ordförande eller vice ordförande man skall vända sig till.
Man har rätt att begära företräde inför nämnden. Det är olika från nämnd till nämnd om man tillåts komma men enligt lag har den som har uppgifter runt ett ärende rätt att begära en muntlig framställan om han eller hon så önskar.
Om beslutet verkställts, begär alla beslut samt alla underlag för beslutet.

Om något är fel skall och bör man anmäla till IVO. Men det är upp till granskningsmyndigheten enligt JO beslut 18 mars 2008 (dnr 1898-07) att avgöra om de vill granska

Du kan fråga advokaten  om råd på  http://zeijersborger.se/fraga-advokaten/
Tala om att du fått uppgiften av BPIS Det kostar inget. 

Eller skicka mail till bpis@outlook.com