FAmiljehemsmöten
Största organisationen för placerade barn

Vår vision är att alla barn som placeras i familjehem ska klara skolan, få ett aktivt fritidsliv med vänner och insikten att framtiden tillhör dem på deras villkor.

Föreningens främsta arbete är att skapa viktiga möten för barn, unga och vuxna!

Skapa mötesplatser

Familjehemsmöten (FHM) ger barn i familjehemsboende ökad tillgång till sociala mötesplatser för att umgås och skapa starka vänskapsband till varandra. Detta ger barnen ökade förutsättningar för att lyckas bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla och att minska känslan av ensamhet. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan med ungdomar och socialförvaltningen sprider FHM nya bra lösningar och säkrar tillväxten av fler goda familjehem med kunskap och verktyg för att varje enskild individ som placeras ska lyckas!