Jag är förskolläraren, som blev familjehem till nio tonåringar och fördjupade mina kunskaper
genom studier vid Stockholms Universitet, vilket bland annat ledde till en magisterexamen i Barn och Ungdomsvetenskap. Jag är även utbildad grupphandledare på Systemteoretisk – och Salutogen grund. I Systemteori ligger fokus på relationer och hur människor påverkar varandra,inom det Salutogena är tyngdpunkten människors styrkor och friskfaktorer, i mina föreläsningar använder jag dessa teorier för att visa på möjligheter till förbättring.Föreläser om:

§  Kunskap ger förståelse, relationer ger möjligheter – en utbildningsdag med 5 föreläsningar samt workshops.

§  Styrkor och resurser – en föreläsning om att starta positiva processer. Det bästa sättet att lösa problem är att fokusera på det som INTE är problem. En föreläsning baserad på det salutogena och lösningsinriktade förhållningssättet.

§  Självbild, relationer och självuppfyllande profetior – Hur relationer kan ge bättre resultat för elever, kollegor, ”brukare” inom omsorgen och även din partner.

§  Relationer ger framgång – Anknytning ger både en förståelse och möjlighet till förbättring.

§  Familjehem – en möjlighet att starta positiva processer

info@evalenaedholm.se
Hemsida: www.evalenaedholm.se
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
Facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?
ref_type=bookmark
Blogg på Sociala Nätet: www.socialanatet.se/blogg/eva-lena/
info@evalenaedholm.se