Ett år har gått utan att han fått träffa brodern

Fallen samlade. I en bok har Eva Hallgren samlat 55 fall för att visa att det snarare rör sig om systemfel än enskilda fall. | Bild: Leif Hallberg Fallen samlade. I en bok har Eva Hallgren samlat 55 fall för att visa att det snarare rör sig om systemfel än enskilda fall. | Bild: Leif Hallberg

Norrköping Nu har det gått mer än ett år sedan han fick träffa sin ett år äldre bror, som helt utan förvarning hämtades av socialtjänsten på skolan för att omplaceras hos mamman.

– De har inte träffats sedan dagen efter omplaceringen. Han mår dåligt av det, och det vet socialtjänsten om, men ändå gör de inget för att se till att bröderna ska få träffas trots att de enligt föräldrabalken har skyldighet att se till att ett barn får träffa sina anknytningspersoner. Hans bror är en av de allra viktigaste anknytningspersonerna, säger fosterhemspappan, som NT tidigare skrivit om.

Han fortsätter tillsammans med organisationen Barnperspektivet i Sverige, BPIS Östergötland, tillsammans med den riksbekanta familjehemsmamman från Marks kommun, Eva Hallgren, kampen för att myndigheterna ska lyssna på barnen innan de fattar – för barnen – livsviktiga beslut. Under tisdagen lämnade de över boken "Det är inte enskilda ärenden" till riksdagens socialutskott.

– Det är för kärleken till barnen som jag fortsätter kampen. Varje gång jag varit i riksdagen har jag fått höra att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv ska finnas i alla barnärenden. Men så är det inte. I den här boken har jag samlat 55 fall. Det visar att det inte är några enskilda fall, utan att det handlar om systemfel, säger Eva Hallgren, som blev känd för en bred allmänhet efter Uppdrag gransknings reportage om hur hennes två små fosterbarn den 28 oktober 2009 slets ifrån henne.

Sedan dess har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserat Mark kommuns handläggning i fallet och Borås tingsrätt slog den 17 juli i fjol fast att den handläggande socialsekreteraren, enhetschefen för familjeenheten och ordföranden i det sociala utskottet i kommunen hade gjort sig skyldiga till tjänstefel.

Trots detta har egentligen inget hänt. Barnen har inte fått komma tillbaka till familjen och det nya familjehemmet vill inte att Eva och hennes familj ska få träffa barnen som växt upp hos dem.

Fosterhemspappan i Norrköping är i ett liknande läge. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kritiserat socialnämnden i Norrköping för att ha brutit mot lagen.
– Vi kan konstatera att en del av de brister som vi hittat vid tidigare granskningar kvarstår. Det är bekymmersamt. Vi ser också att man inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till barnets bästa, konstaterade Erik Kangeryd, enhetschef vid IVO när beslutet fattats i början av året. IVO:s kritik var stark. På en rad punkter hade inte socialnämnden följt gällande lagstiftning och de JO-beslut som finns. Ingen utredning hade gjorts innan omplaceringen och barnet omplacerades till en miljö som varken var utredd eller stabil.

Sedan dess har socialtjänsten polisanmälts för grovt tjänstefel och fosterhemspappan har försökt få familjerätten att agera för att bröderna ska få träffas.

Men inget har hänt. Inget åtal har väckts och pojkarna har ingen kontakt.

Kan då inte Inspektionen för vård och omsorg agera för att de ska få träffas?

– Det faller utanför IVO:s tillsynsuppdrag. Det är socialnämndens ansvar och kan bli en domstolsfråga om en av föräldrar vägrar låta barnet träffa sina anknytningspersoner, säger handläggaren Cecilia Lobos, IVO avdelning sydost.

Hon berättar att IVO har träffat socialnämnden och socialtjänstens ledning under våren.

– Vi har haft en diskussion om nämndens arbete, men ännu har vi på IVO inte fattat något slutligt beslut.Petronella Uebel
011-200158
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/ett-ar-har-gatt-utan-att-han-fatt-traffa-brodern-11173887.aspx

Etiketter: artikel

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln