Visions årsrapport

Fler än åtta av tio kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare. Fler än åtta av tio kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare.

D 9 sept kom Visions Socialchefernas årsrapport. 
 Och de slår fast att läget är alarmerande

I rapporten framgår det bland annat:
• Nio av tio socialchefer anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera socialsekreterare för arbetet med barn och unga. Förra året var siffran sex av tio.
• 83 procent av socialcheferna anser att socialsekreterare generellt är svårt att rekrytera. Förra året var siffran 45 procent.
• Sju av tio socialchefer anser att det är svårt att rekrytera chefer inom socialt arbete. Förra året var det knappt sex av tio.
Hela rapporten kan läsas här: socialchefs rapport

Nästa vecka kommer en efterlängtad satsning ifrån riksdagen. En miljard kronor för att öka bemanningen och stärka kompetens och kvaliteten i socialtjänsten

I budgetproposition för 2016 föreslår regeringen, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet, att 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2016 och 2019 för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

– Det är en klok och nödvändig satsning. Så sent som i förra veckan visade Visions Socialchefsrapport att situationen inom socialtjänsten leder till att kontinuitet och rättssäkerhet blir lidande och att man inte hinner med barnperspektiv och uppföljning, säger Veronica Magnusson.

Läs mer: Regeringen måste ta ansvar för socialtjänsten

– Nu är det upp till kommunerna att visa handlingskraft. Kommunerna måste förbättra arbetsvillkoren för medarbetarna i hela socialtjänsten så att de får förutsättningar att göra ett professionellt arbete. Det handlar bland annat om att omedelbart avsätta pengar för att säkra personalförsörjningen och garantera grundbemanningen inom hela det sociala arbetet, säger Veronica Magnusson.

Såg ett inlägg runt den:
"Sverige tar emot 800 ensamkommande flyktingbarn i veckan! Samtidigt har vi en Socialtjänst i fritt fall där 4 chefer av 10 inom barn- och ungdomsvården säger att man inte klarar av att följa lagstiftningen. 7 av 10 socialsekreterare vill säga upp sig. Kommuner hittar inga socialarbetare att rekrytera. Hur ska detta gå ihop? Klarar Sverige ansvaret att ta hand om så här många traumatiserade ungdomar och integrera dem? De ska ju inte bara överleva utan bli fullvärdiga medborgare. Vi måste ju ha ett långsiktigt perspektiv på denna fråga - också. Jag är medveten om att man framstår som hjärtlöst monster om man ställer kritiska frågor om detta men det måste vi kunna göra."

Och ett svar av en politiker i riksdagen:

Citat ur Stockholms stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015, tema ensamkommande flyktingbarn. 800 ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige varje vecka.... (Edit: siffra som nämndes på seminariet. Försökt hitta belägg för den men gör inte det. Kan vara sista veckorna man menar. 12 000 under året är prognosen)
Hur säkerställer vi att de får en trygg framtid? Rapporten pekar bland annat på brister i systemet med gode män och menar att det behöver reformeras. Jag håller med.
Jag tror också att vi måste se över boendeformerna (tas upp i rapporten) och fundera över alternativ till HVB-hem.


Samtidigt har ett par socionom studenter undersökt attityderna till socialtjänsten som framtida arbetsgivare hos 147 socionomstudenter vid tre olika lärosäten i Stockholm.

– Vi kom delvis fram till att studenterna ansåg att socialtjänsten kunde erbjuda dem mycket av det som de tycker är viktigt i ett arbete, men inte i samma utsträckning som de såg det som viktig. Dock visade det sig att studenterna trodde att socialtjänsten i betydligt mindre utsträckning kunde erbjuda god arbetsmiljö, samtidigt som det var en av de viktigaste faktorerna för studenterna i ett framtida arbete, säger Susanne Holmström och fortsätter:

– Det visade sig också att många studenter kan tänka sig att jobba inom socialtjänsten, men att de inte i samma utsträckning såg det som sitt förstahandsval.

– En hel del tidigare forskning visar att socionomstudenter ser socialtjänsten som en inkörsport, men att det inte är en arbetsgivare man ser sig stanna hos en längre tid. Det kan man till viss del säga stämmer överens med det resultat vi fick fram om att många inte ser socialtjänsten som ett förstahandsval, säger Anna Segerberg.

Etiketter: rapporter

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln