loading...

2017

DSAMHÄLLE: Kraftig ökning av anmälningar oroar
Från 30 till 100. Socialen i Degerfors bekymras av det ökade antalet anmälningar. Arbetet med våld i nära relationer har gått framåt men mer återstår att göra.

Under förra året tog socialen emot 100 anmälningar om barn som utsatts för eller bevittnat våld. Det handlar totalt om 73 barn och 25 av anmälningarna kom från skolan. Merparten av övriga anmälningar kom från polisen, barnpsykiatrin eller allmänheten. För 2012 var antalet anmälningar 26, gällde 23 barn och tio hade anmälts av skola eller förskola.

Stor ökning
Till och med den 21 april i år hade 25 anmälningar, som rör 23 barn, kommit in.
Som synes har det skett en markant ökning men det behöver inte betyda att det är fler barn som utsätts för eller bevittnar våld.

– Jag tror inte att det är så att våldet i sig har ökat mer än marginellt utan att det är anmälningsbenägenheten som ökat. Men det är vad jag tror utifrån de år jag arbetat inom socialtjänsten. Det är förstås också så att vi tidigare hos oss inte förde samma typ av statistik, säger Marina Lichterman, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg på Degerfors kommun.

Både hon och socialchefen Ingmar Ångman tycker att det finns ett gott samarbete mellan socialen och skolan i Degerfors.

”Känner varandra”
– Det är den lilla kommunens fördel. Att man känner varandra. Men det sker ju också en omsättning i personal så samarbetet måste ständigt förnyas.
De ser att de verksamheter som har anmälningsplikt har bestämda rutiner för detta. När det gäller tydliga fall, där barn utsatts för våld eller sexuella övergrepp, finns sällan frågetecken kring anmälan. Det är de andra fallen, där det inte är helt klart vad som hänt, som kan vålla problem.
– Vi strävar efter att ha en öppen verksamhet, så att man vet att man kan ta kontakt med oss om man känner att man behöver råd och hjälp, säger Ångman.
En viktig del i arbetet när det gäller våld mot barn, eller över lag i nära relationer, är det förebyggande arbetet. Inom Degerforsmodellen samverkar socialen med bland andra skolan, polisen, folkhälsoförvaltningen och primärvården.

Hela kommunen
Den handlingsplan som antogs tillsammans med Karlskoga kommun för drygt ett år sedan har implementerats inom socialen. Ambitionen är att den så småningom ska användas inom hela kommunen. Den kan till exempel användas som stöd inom föreningslivet, där det inte råder någon anmälningsplikt.
– Som medmänniska och vuxen har man ju ändå ett ansvar. Jag tror att det finns en obefogad rädsla att man genom att anmäla förvärrar läget och att barnet far mer illa. Men det är då man kan ta kontakt med oss och konsultera vad man ska göra, säger Lichterman.
När det gäller personalbristen så är den så klart besvärande. Barnärenden prioriteras dock alltid och vid akuta ärenden görs en omedelbar risk- och skyddsbedömning. Vid behov omfördelas utredningarna, även om arbetsbelastningen kan vara hög.
– Det här är en viktig fråga som vi behöver jobba med på många plan. Dels direkt med de det gäller, dels sprida kunskap i samhället så att man bryr sig om sina medmänniskor, i föreningar och bland grannar, säger Ångman

En lång resa
Han lyfter fram den resa som gjorts i Sverige sedan barnaga förbjöds i slutet av 70-talet och den resa som återstår att göras. Om barnkonventionen antas som svensk lag kan det leda till nationella riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer.
– Det är oerhört viktigt att jobba förebyggande. Till exempel med nyanlända, att informera vad som gäller men också lära ut andra sätt att bemöta barn. Men det är inte så att nyanländas barn far mer illa, absolut inte. Men man kan alltid göra mer, säger Ingmar Ångman.
Lilyana Thorsager
0586-72 13 53
lilyana.thorsager@karlskogatidning.se

Anmälningar om barn och våld
Antal anmälningar om barn som utsatts för eller bevittnat våld.
 AnmälningarAntal barnFrån skolan 
2012                 262310 
201332284 
201447379 
2015765020 
20161007325 
2017*25239 
* t.o.m. 21 april
Källa: Degerfors kommun

http://nwt.se/karlskoga-degerfors/2017/05/11/allt-fler-barn-drabbas-av-vald?refresh=true

Läs hela inlägget »

Senaste kommentarer

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Etiketter