Massiv kritik mot socialchef - tvingas sluta

Socialchefen i Falu kommun, Ingalill Frank, får sparken och kommer både att JO-anmälas och polisanmälas. Detta efter att en extern granskning har pekat på oacceptabla brister under lång tid, särbehand Socialchefen i Falu kommun, Ingalill Frank, får sparken och kommer både att JO-anmälas och polisanmälas. Detta efter att en extern granskning har pekat på oacceptabla brister under lång tid, särbehand

I en extern utredning riktas mycket allvarlig kritik mot socialförvaltningen. Bland annat framgår att personal utsatts för kränkningar vid flera tillfällen och att ledningen brustit i sitt personalansvar. Framför allt riktas allvarlig kritik mot socialchefen och en sektionschef inom LSS. Även den tidigare socialnämnden får kritik för bristande åtgärder.

– Det är nu vi ser vidden av problemen och det är självklart beklagligt att situationen har uppstått. Vi behöver se över våra rutiner och reda ut vad vi kan göra annorlunda för att inte hamna i samma situation igen, säger kommundirektör Dan Nygren.

Hur är det möjligt att ni inte insett problematiken tidigare?

– Det är en del av de lärdomar vi får dra, varför vi har missat signalerna och varför har vi inte kunnat göra något tidigare. Det är klandervärt men det är socialnämnden som har ansvar för verksamheten.

När det gäller LSS-verksamheten, den del av socialförvaltningen som handlar om stöd till funktionshindrade, anger de externa revisorerna från KPMG att de aldrig tidigare upplevt en sådan massiv kritik mot både ledarskap och arbetsmiljöhantering samt samverkan. I revisionsrapporten berättas om "massiv kritik från merparten berörda anställda, fackliga organisationer och internt av personalavdelningen".

Hur länge har du och nämnden känt till problemen?

– Jag kan inte kommentera mer än att vi tar det på största allvar. En del saker har pågått en längre tid, det om särbehandling framkom i höstas, säger Christina Knutsson, socialnämndens ordförande.

Revisionsrapporten visar att det finns en flerårig dokumentation på ett stort antal områden där det "övertydligt framgår" att den miljö som råder inom LSS-verksamheten är "oacceptabel". En stark rädsla och uppgivenhet präglar många av de intervjuer som revisorerna har gjort. De skriver att "det har varit så stora problem under så lång tid, utan att vare sig politisk ledning eller socialchef gjort något åt detta, trots oerhört många signaler".

Hur kan det vara möjligt att något sådant pågår över tid?

– Som politiker får man ju den informationen man får från tjänstemännen. I vissa delar har jag inte varit tillräckligt informerad. Men jag ska inte skylla ifrån mig, det är socialnämnden som har ansvar för verksamheten. Det har varit tufft och vi får titta på vad vi som politiker kan göra. Jag ser det som en form av kvalitetsförsäkring att sådana här revisioner görs, säger Christina Knutsson.

Det är totalt tre rapporter som har sammanställt av den externa granskaren. Dessa handlar om granskning av LSS-verksamheten, granskning av ledning och styrning inom individ och familjeomsorgen och granskning rörande kränkande särbehandling samt röjande av sekretessbelagda uppgifter. Falu kommun anger i ett pressmeddelande att rapporterna till viss del bekräftar den tidigare kritik som riktats mot socialförvaltningen från bland annat anställda, facket och även internt från personalavdelningen.

Enligt Falu kommun har flera åtgärder redan utförts för att förbättra situationen. Den utpekade sektionschefen inom LSS-verksamheten jobbar inte längre kvar inom kommunen och rekryteringsarbetet av en ny chef där är igång. I går, torsdag, gjordes också en överenskommelse med socialchefen vars anställning upphör. Rekrytering av en ny socialchef kommer att påbörjas direkt efter sommaren.

Hur påverkar det förvaltningen att chefen får gå på dagen?

– Det är alltid jobbigt när det blir ett såhär dramatiskt avslut på en anställning, men vi har redan i dag en tillförordnad chef som gör att verksamheten fortlöper, säger Dan Nygren.

I utredningarna uppmanas också socialnämnden att polisanmäla socialchefen då det finns risk för att sekretessbelagda uppgifter har röjts.

– På rekommendation från revisionen kommer vi att göra en polisanmälan mot socialchefen för att få utrett om ett brott har begåtts. Vi kommer dessutom att göra en JO-anmälan för att få en extern bedömning och med det ett lärande för Falu kommun, säger Christina Knutsson, ordförande i socialnämnden.
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/massiv-kritik-mot-socialchef-tvingas-sluta
Mattias Göthberg
mattias.gothberg@mittmedia.se

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln