Stärkta rättigheter för barn föreslås i ny lag

sverige I går förmiddag fick barnminister Åsa Regnér motta ett betänkande med förslag till ny LVU.
Utredare har sett över hur det går att stärka barns rätt och rättsäkerheten i samband med tvångsvård av barn och unga.

Betänkandet har arbetats fram av regeringens särskilda utredare Håkan Ceder och innehåller bland annat följande förslag:
q Det ska säkerställas att barn och unga som blir aktuella för placering utanför hemmet ska få sina ofta eftersatta hälsobehov tillgodosedda. På begäran av socialtjänsten ska barnen ha rätt att få en hälsoundersökning utförd.
q Socialtjänsten ska vara skyldig att aktivt erbjuda stöd till föräldrar vars barn omhändertas för vård. Stödet ska göra föräldrarna delaktiga i vården och bidra till att deras föräldraförmåga utvecklas.
q Vård på grund av brister i hemmiljön ska inte kunna avslutas om det strider mot barnets bästa. Skälen för att genomföra en vårdnadsöverflyttning ska förtydligas i lagen.
q Ett barn som har fyllt 16 år ska ha rätt till en placering utanför hemmet även om föräldern motsätter sig det. Förutsättningen är att socialnämnden bedömer placeringen som lämplig och barnet begär det.
q Möjligheterna till så kallad avskiljning vid de särskilda ungdomshemmen ska begränsas kraftigt.
q Stödet till unga som lämnar tvångsvården för ett vuxenliv ska förbättras genom tydligare lagstiftning och statligt finansierat utvecklingsarbete.

En av dem som arbetat för att påverka lagstiftningen är Eva Hallgren, med egen erfarenhet av att vara familjehem och engagerad i organisationen Barnperspektivet i Sverige.
Hon tog förra hösten kontakt med riksdagens socialutskott samt med representanter för samtliga riksdagspartier för att uppmärksamma dem på problemen med omplaceringar av barn i familjehem.
– Först ville de inte tro mig. Då började jag att skicka mejl med alla ärenden. Ett i veckan, säger Eva Hallgren.
Hon skickade 48 mejl med 55 ärenden.
– Har man börjat omplacera ett barn leder det ofta till fler. Barnen vågar inte rota sig och det märks snart i skolresultat och andra sammanhang. Det kan lätt leda till miljonkostnader för samhället, menar Eva Hallgren.

Den nya lagen föreslås i betänkandet att träda i kraft den 1 juli 2017.
http://www.nsk.se/2015/06/27/starkta-rattigheter-for-barn-foreslas-i-ny-lag/

Etiketter: artikel

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln