En bön om hjälp

Migrationsverket vill skicka mina yngre syskon till barnhem i Brasilien

Esther och Elias, 11 respektive 12 år, måste lämna Sverige. Efter nästan två år är deras fall utrett och slutade med ett avslag om uppehållstillstånd. Migrationsverket har gjort bedömningen att deras anknytning till sin storebror här i sverige inte är tillräckligt stark och hänvisar därmed Esther och Elias till att fortsätta sina liv på ett barnhem någonstans i Brasilien.

Storebror Israel, en svensk medborgare, valde att efter sin mammas död ansöka om uppehållstillstånd för sina yngre syskon. Syskonens far, nu 81 år, är alltför sjuk och gammal för att ta hand om dem. Det är bara en tidsfråga innan även pappa försvinner ur syskonens liv för gott. Esther och Elias liv kommer tidigare från något som i det närmaste kan beskrivas som ett liv på gatan. Mammans cancer resulterade i att de helt enkelt fick klara sig själva. Mamman förde under en lång tid en utdragen och svår kamp mot en elak cancer i matstrupen. Traumat av att bevittna sin egen mor långsamt svälta ihjäl mitt framför ögonen är svår att föreställa sig. Mamma stod i kö för att få sondmatning, men cancern i matstrupen hann före.

Då varken vänner eller bekanta fanns som kunde erbjuda dem resureser eller möjligheter, såg Israel det som självklart att ta sig an sina mindre priviligerade syskon. Han hade ju trots allt resurser, stod dem nära, och hade följt dem i deras tidiga barndom. Israel själv trodde inte att det skulle vara några problem att få uppehållstillstånd för dem, eftersom det handlade om hans familj, och att han bott med sina syskon innan han flyttade till Skandinavien.

Migrationsverkets anser dock att Israel borde ansökt om uppehållstillstånd för sina syskons räkning omedelbart efter han själv fått sitt eget uppehållstillstånd. Eftersom detta inte gjordes tillräckligt hastigt, så gör man bedömningen att anknytningen inte är tillräckligt stark. Att Israels mamma fortfarande fanns vid liv vid tidpunkten då han fick sitt eget uppehållstillstånd, faller här på döva öron.

Enligt information publicerad på Migrationsverkets egen hemsida bör det föreligga särskilda skäl om anhöriga skall beviljas uppehållstillstånd utifall att det gått en lång tid från det att man fått eget uppehållstillstånd, tills dess att man ansöker för anhörig. En moders död tycks inte vara skäl nog i sammanhanget.

Här står alltså storebror i sverige, redo att fullt ut ta sig an syskonen. Migrationsverket vill istället sända dem till ett barnhem på andra sidan jorden. Migrationsverket delar nämlingen uppfattningen att resurser och anhöriga saknas i Brasilien. Det är tydligt att sättet man resonerar på inte utgår från vad som är bäst för barnen. FN:s barnkonvention säger tydligt att hänsyn skall tas till att ett barn har en familj. Det tycks Migrationsverket kunna blunda för.

Nästan två år har gått sedan deras ankomst till sverige. Esther och Elias har integrerats väl i det svenska samhället och har hunnit lära sig svenska och fått svenska vänner. De har även hunnit knyta an och bli en naturlig del av sin brors familj. Nu kommer de att på nytt rivas upp från sin tillvaro. Den här gången från sin svenska familj, vänner och nyfunna liv. Historien återupprepar sig för två unga oskyldiga barn. Traumat blir ett faktum på nytt.

I dessa tider märker vi en ökad rörlighet i vår värld, och det är klart att det är svårt för sverige att hjälpa alla. Det finns självklart behov av skarpa regler. Men här talar vi om barn som har starka band till sin familj här i sverige. Barn som känner trygghet med vetskapen av att den storebror de lever med, aldrig skulle svika dem. En bror som tagit sig an uppgiften på allvar. En storebror som behandlar sina småsyskon som sina egna barn.

Det råder ingen tvekan om att man måste hitta en familj som kan ta hand om Ester och Elias. Frågan är bara om vi måste leta så långt bort som på andra sidan jorden? Migrationsverket har gjort bedömningen att den 81-åriga pappan saknar föräldraförmåga. De har därför redan kontaktat ett brasilianskt barnhem. Smidigt.

Ester och Elias är redan väl integrerade i det svenska samhället och har hunnit slå rot. Migrationsverkets beslut kommer att på nytt dra upp deras rötter. Ett beslut som kommer leda till förlorad kontakt med sin familj här i sverige. Och ett beslut som introducerar ännu ett trauma för två unga syskon som just funnit tryggheten.

Israel har dock inte givit upp. Han upplever sig blivit bemött med forståelse av sin omgivning, vilket lett till att han har startat en insamling av namnunderskrifter som kommer skickas till Migrationsverket tillsammans med ett personligt brev. Allt för att få beslutet hävt. Hans förhoppning är att Esther och Elias får stanna. Hans förhoppning är att fler vill vara med och engagera sig för att det kan bli en verklighet. Vill du vara med?
Diego Oliveira
http://www.skrivunder.com/migrationsverket_vill_skicka_mina_yngre_syskon_till_barnhem_i_bra

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln