Krislarm från socialtjänsten

”Det finns en stor risk för allvarliga incidenter”, skriver personalen. ”Det finns en stor risk för allvarliga incidenter”, skriver personalen.

Värmdö 11:17 | 07 juli 2015 Socialtjänsten i Värmdö signalerar kristillstånd. Som situationen ser ut kan de inte garantera de insatser som lagen kräver.

det har kommit till NVP via ett anonymt brev från personalen på Individ- och familjeomsorgen. Där står att de i dag inte kan fullgöra sitt uppdrag, vara det yttersta skyddet för medborgarna, och att det därför finns en stor risk för allvarliga incidenter.
Enligt brevet har den ”alarmerande arbetssituationen” flera gånger framförts till cheferna. Därför har personalen nu bett att få träffa ansvariga politiker (se separat artikel).
– Arbetsuppgifterna är för många och medarbetarna för få, säger Katarina Magnusson, huvudskyddsombud för Värmdös socialtjänst.

Fler ärenden
Enligt henne ökade exempelvis antalet utredningar som görs av individ- och familjeomsorgen med 100 ärenden 2014 jämfört med året innan, från 396 till 494.
Ärenden som bland annat kan handla om skyddsbedömning av barn som blir slagna i hemmet, eller har föräldrar med missbruksproblematik.
– Om det händer ett barn något är det förstås allvarligt. Jobbigt för handläggaren och ännu jobbigare för familjen, säger Katarina Magnusson.
– När en orosanmälan görs om ett barn ska den utredas skyndsamt, inom två veckor måste vi göra en bedömning om en utredning ska inledas.
Socialtjänsten brottas redan i dagsläget med att personal saknas och har dessutom haft problem med sjukskrivningar.
– Det skapar problem för arbetsgivaren, även nationellt finns en brist på socialsekreterare. Veckan innan midsommar fanns 661 lediga tjänster bara i Stockholms län, säger Katarina Magnusson.

Anmäler sig själva
Framförallt oroas hon över hösten, då ett tiotal socialsekreterare som redan sagt upp sig lämnar sina tjänster. Exempelvis slutar i princip hela den nuvarande vuxengruppen. I ett mejl skriver de att de nu planerar att Lex Sarah-anmäla sig själva.
Katarina Magnusson beskriver situationen som ett mörkt moln över verksamheten, där många redan nu upplever att smärtgränsen är nådd.
– En del uppsägningar har skett av naturliga orsaker, som att folk går i pension. Andra har sagt upp sig för att de håller på att jobba ihjäl sig.

Har nekats möte med politikerna

Personal på socialtjänsten har flera gånger bett om ett möte med politikerna i socialnämnden. Hittills utan framgång.

Anledningen till det föreslagna mötet är att personalen på individ- och familjeomsorgen vill informera socialnämnden, som är ytterst ansvarig, om den pågående krissituation de upplever.
Senast förslogs att information skulle lämnas på socialnämndens arbetsutskott i förra veckan.
Socialnämndens ordförande, Elisabeth Dingertz, M, har hittills inte bjudit in personalen.
– Jag tog kontakt med vår sektorchef som tog tag i detta omgående då jag fick brevet. Hon har haft flera möten med ansvarig enhetschef och även med skyddsombudet. Det är bättre att en sköter alla kontakter och sedan informerar vidare, säger Elisabeth Dingertz.
En åtgärdsplan ska därefter ha upprättats, men Elisabeth Dingertz säger sig ännu inte ha full kunskap om innehållet i den.

Saknar personal på fem avdelningar
På det hela taget delar hon bilden angående den ansträngda arbetssituationen, även om hon inte vill likna den vid en kris. Enligt Elisabeth Dingertz saknas just nu elva socialsekreterare, fördelat på fem olika avdelningar.
– Det är väldigt svårt att hitta socionomer. Vi har haft en del konsulter inne, men de har inte alltid hållit måttet. Jag vet att det har varit kämpigt, men personalen har gjort ett jättebra jobb.
Även arbetet med att rekrytera fem nya avdelningschefer har dragit ut på tiden. I augusti tillträder den sista av dem sin tjänst.
– Det går inte i en handvändning att hitta rätt personer. Nu tror jag att vi kan göra en nystart i höst, säger Elisabeth Dingertz.
Sandro Wennberg, S, vice ordförande i socialnämnden, säger sig vara ovetande om personalens försök att få träffa politikerna. Han vill ha ett möte snarast.
– Det är konstigt att Elisabeth Dingertz inte vill ha den dialogen. Vi politiker är ytterst ansvariga och det handlar om så allvarlig kritik att det är en diskussion som borde föras i nämnden.

Stort underskott
Han är orolig att det kan finnas ett samband mellan socialnämndens stora underskott och den situation som nu beskrivs. Förra året handlade det om 25 miljoner kronor, elva miljoner bara för individ- och familjeomsorgen, enligt Sandro Wennberg
– Visar det sig att det är en resursfråga är det väldigt allvarligt, säger han.
Enligt Elisabeth Dingertz är det dock inte en pengafråga. Hon säger att Värmdös socialtjänst i dagsläget klarar att leva upp till lagkraven och har ingen kännedom om att några incidenter ska ha inträffat.
Hur situationen ser ut i höst, om kommunen inte klarar att rekrytera ny personal, har hon däremot inget klart besked om.
Finns det några akuta lösningar ni kan ta till?
– Jag vet inte, så långt har jag inte tänkt än.Skriv utAnders Milde
anders.milde@nvp.se
http://m.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Larm-fran-socialtjansten/?ent=m

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln