Sexuella övergrepp på barn inte grova nog

Pedofils våldtäkter mot småflickor "allvarliga" men inte grova - får sänkt straff i hovrätten Pedofils våldtäkter mot småflickor "allvarliga" men inte grova - får sänkt straff i hovrätten

Jag blir bara trött.

Hur skall man någon sin komma till rätta med övergrepp på barn om det inte ens våldtäkt mot barn mellan 6-10 år av domstol anses vara tillräckligt allvarligt?


http://www.dagensjuridik.se/2015/08/pedofils-valdtakter-mot-smaflickor-allvarliga-men-inte-grova

Den 44-årige mannen dömdes i Borås tingsrätt för tre fall av våldtäkt mot barn. Enligt domen hade mannen under flera år utsatt fem flickor, mellan sex och tio år gamla, för allvarliga sexuella övergrepp.

Tingsrätten underströk att mannen hade visat stor förslagenhet och att han hade byggt upp ett förtroende hos barnen som han sedan hade utnyttjat. Han hade även dokumenterat vissa av våldtäkterna och använt visst våld, enligt tingsrätten. Detta, tillsammans med flickornas låga ålder, gjorde att två av fallen bedömdes som grova.

De andra skulle titta på

Eftersom 44-åringen bland annat hade förmått de andra barnen att titta på under våldtäkterna och fotograferat och filmat barnen i olika sexuella sammanhang dömdes han även för flera andra sexualbrott mot barn.

Därför ansåg rätten att det var visat att mannen var skyldig till gärningarna och dömde honom till sju års fängelse. Han skulle även betala sammanlagt 820 000 kronor i skadestånd till flickorna.

Hovrätten ändrar domen

Hovrätten för Västra Sverige delar inte åklagarens och tingsrättens uppfattningar och rubricerar nu våldtäkterna som brott av "normalgraden".

Hovrätten skriver sin sina domskäl:

"A:s, B:s och C:s respektive ålder talar för att gärningarna ska betraktas med särskilt allvar. Flickorna har dock inte varit så unga att redan åldern i sig talar starkt för rubriceringar som grova brott. Detsamma gäller omfattningen av brotten."

Hovrätten anser att det inte går att utgå från att brottsligheten pågått under flera års tid. Snarare tyder utredningen på att den allvarligare brottsligheten skedde under 2014, enligt hovrätten.

Varierande grav av frivillighet

Hovrätten anser inte heller att det är styrkt att något våldtäktsbrott begåtts med hot eller våld.

Hovrätten skriver:

"Det råder dock inget tvivel om att A och B har stått under betydande inflytande av X (den tilltalade) och hans sexuella intressen, något som med stor sannolikhet har underlättat brotten och förmått flickorna att delta – såvitt har framkommit – med frivillighet (i varierande grad). Någon särskild förslagenhet – utöver sådan grundläggande manipulering som oftast torde krävas för att utan våld och hot förmå ett barn till sexuella handlingar med en vuxen – finns det dock inte några säkra tecken på."

Hovrätten anser att våldtäktsbrottens "betydande allvar" kan hanteras inom ramen för bestämmelsen om brott av normalgraden - det vill säga våldtäkt mot barn. Mannens döms därför till sex års fängelse och sammanlagt 500 000 kronor i skadestånd.

Flickorna var inte tillräckligt unga för att det skulle anses grovt. Det har heller inte skett tillräckligt ofta och förmodligen inte under tillräckligt lång tid. Sedan kan man inte fastställa att han hotat dem. De allvarligaste incidenterna hände under 2014. Men det året räknas inte in eller?

Alltså jag får inte ihop det...

en sexåring som utsätts för sexuella övergrepp som tvingas se på när en man har sex eller utsätter andra för övergrepp. Hur kan man anse att det inte är övergrepp eller att det inte är tillräckligt grovt? Att det inte skett tillräckligt ofta eller under tillräckligt lång tid för att vara grovt.

OK han fick 500000 i skadestånd och dömdes till 6 års fängelse men hur kan man ifrån rätten uttrycka sig på det viset? Det visar tycker jag synen på barn och den hör inte hemma i ett Sverige som säger att barnperspektivet skall väga tyngst i alla ärenden gällande barn. 

Etiketter: domar juridik

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln