Barn som bevittnar våld 

Förra året väcktes totalt 80 åtal i Skaraborg mot förövare som misstänktes för grov kvinnofridskränkning samt misshandel mot närstående kvinnor inomhus. Många av brottsoffren har barn Förra året väcktes totalt 80 åtal i Skaraborg mot förövare som misstänktes för grov kvinnofridskränkning samt misshandel mot närstående kvinnor inomhus. Många av brottsoffren har barn

Såg i Nya LIdköpings tidning (tyvärr måste man vara prenumerant för att se så jag kopierar här) en rubriken som fångade mitt intresse.
Få barn som ser våld får ersättning 
Förra året väcktes totalt 80 åtal i Skaraborg mot förövare som misstänktes för grov kvinnofridskränkning samt misshandel mot närstående kvinnor inomhus. Många av brottsoffren har barn

Barn som bevittnar våld i hemmet är brottsoffer och ska ha skadestånd.
Men pengarna når inte fram.
I Skaraborg har i genomsnitt fyra fall prövats per år - mellan 2008 och 2014.

Alldeles för få barn i Sverige får del av brottsskadeersättning som de har rätt till.
Det menar Ulrika Forsgren, jurist vid Brottsoffermyndigheten.
– Forskning visar att 100 000–200 000 barn i Sverige lever i en miljö där det finns risk att bevittna våld, säger hon.
2014 kom det in totalt 329 ansökningar i denna kategori i Sverige vilket visar på en orimligt låg ansökningsnivå.
– Det måste finnas många fler som är berättigade till ersättning.

Skaraborg är inget undantag. Mellan 2008 och 2014 har det i genomsnitt kommit in fyra fall per år där ett eller flera syskon ansöker om ersättning. 2015 ser något bättre ut – fram till i dag har tio familjer kommit in med ansökningar. Åren 2009, 2010 och 2011 var riktiga bottenår då som mest en till två familjer kontaktade brottsoffermyndigheten om hjälp. Hur många barn som bevittnar våld varje år är omöjligt att påvisa. Det vi däremot vet är att våldet mot kvinnor i hemmen är oroväckande stort. Många av brottsoffren har barn. Förra året väcktes totalt 80 åtal i Skaraborg mot förövare som misstänktes för grov kvinnofridskränkning (14 åtal) och misshandel mot närstående kvinnor inomhus (66 åtal).
2011, då Brottsoffermyndigheten fick in en enda ansökan, väcktes det 79 åtal där kvinnor utsattes för övergrepp i en hemmiljö.

Varför är det viktigt att barn får ersättning?
– Pengar i sig är inte det viktiga för barnen, vad jag kan se. Ersättningen gör att de känner att de räknas, att de syns. Det blir ett kvitto på att de har varit med om något hemskt. Tyvärr är det så lätt att de faller mellan stolarna.

Sedan juli 2014 ändrades anmälningsförfarandet och blev enklare att genomföra. Tidigare krävdes både mammans och pappans underskrift – vilket försvårade ansökan då en av parterna ofta var gärningsperson. Nu krävs enbart en förmyndares underskrift.
Svårigheter kvarstår ändå.
– Barnen faller ändå mellan stolarna. Den som ska ansöka är i de flesta fall är barnets mamma. Hon kan vara traumatiserad efter allt som hänt och mäktar helt enkelt inte med denna process, säger Ulrika Forsgren.
En lagändring har skett för att möta detta problem. Barnet kan numera söka ersättning på egen hand upp till tre år efter sin 18-årsdag.

För att få ersättning krävs i de flesta fall att det finns en fällande dom. Viktigt är därför att polis, åklagare och domare uppmärksammar barnens roll i exempelvis ett kvinnofridsärende och skriver om det i förundersökningar, åtal och domar.
– En ökad tydlighet är önskvärd eftersom bevittnandet kan innebära ett ökat straffvärde för ett brott och för att det utgör grund för ersättning till barnet, säger Peter Jonsson, chef på brottskadeenheten.
Ett allvarligt problem uppstår även när barn som finns i hem där våld utövats inte alls hörs av polisen. Blir de bortglömda inledningsvis i rättsprocessen är risken stor att de aldrig uppmärksammas.
En schablonersättning till barn som bevittnat våld ligger på mellan 5 000 och 10 000 kronor.

Christina Andrén och Therése Tsarouchas är advokater i Skaraborg som ofta får i uppdrag att biträda kvinnor i skadeståndsdelen i brottmål. De upplever att Skaraborg är ett område där polis och åklagare är bra på att uppmärksamma barn som bevittnar våld.
– Den nya generationen poliser är väldigt noggranna och alerta på det här området, anser Therése Tsarouchas.
Den stora haken uppstår istället då målsäganden (i flesta fall mödrar,) själva ska fylla i blanketter och söka skadeersättningen åt sina barn.
– Jag tycker nog att åklagare och advokater är medvetna om det, men att det stoppar på nivån där vårdnadshavarna måste bestämma. Kvinnorna är så illa traumatiserade och har svårt att orka med att bevaka både sitt eget och barnets skadestånd, menar advokaterna, säger Christina Andrén.Martina Rask 0510-89710 martina.rask@nlt.se

Lite fakta:
Fällande dom krävs för att få ersättning
Barn som har bevittnat våld och hot samt sexualbrott mot en närstående har rätt till brottsskade­ersättning.
Som närstående räknas främst mamma och pappa­ samt foster- ­eller styv­föräldrar. Även mor- och ­farföräldrar och andra nära ­släktingar kan vara när­stående. Det kan också handla om övergrepp mot syskon.
Allvaret i det eller de brott som ­barnet bevittnat avgör ersättningens storlek.
Fällande dom krävs. Dessutom ­måste det finnas någon form av doku­mentation, helst i förundersökning, gärningsbeskrivning eller dom, som ­visar att barnet sett eller hört brottet.

Mer till barn som ­bevittnat mord
Brottsoffermyndigheten höjer nu den statliga ersättningen till barn som ­bevittnat att en förälder eller någon annan nära anhörig blivit mördad av en närstående person. Det högsta ersättningsbeloppet för bevittnande av mord blir 50 000 kronor. Tidigare låg nivån på 30 000 kronor.
”Höjningen av ersättningen är ett kvitto på att samhället ser barnen och tar avstånd från det fruktansvärda­ brott som de har bevittnat”, ­säger ­Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten 

Etiketter: artikel

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln