Högre vårdnadsbidrag 

Föräldrar som har eller betalar vårdnadsbidrag får nu mer pengar.

Regeringen beslutade den 27 augusti 2015 om prisbasbeloppet för 2016. Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 45 200 kronor (2015: 45 400 kronor). Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler

Inkomstbasbelopp och inkomstindex

Inkomstbasbeloppet för 2016 är fastställt till 59 300 kronor (2015: 58 100 kronor) och inkomstindex till 162,14 (2015: 158,91).

Den högsta inkomst som ger rätt till ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för år 2016 en månadsinkomst på 39 879 kronor (2015 en månadsinkomst på 39 072 kronor).

Inkomstindex används för att för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspensionen.

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/08/prisbasbeloppet-for-2016-fastallt/

Vad betyder det? Jo

De som har barn med underhållsstödkommer att få en höjning med 300 kronor, det vill säga från 1 273 kronor till 1 573 kronor med början den 1 september 2015 och påverkar underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tiden efter den 30 september 2015.

Det påverkar det belopp som betalas ut för oktober 2015

Har den betalningsskyldige föräldern barnen 6 dagar per månad eller 5 dagar i sträck så finns det möjlighet att ansöka om umgängesavdrag. Är det så att den föräldern som får underhållsstödet inte skriver under blanketten kan man skicka in den ändå och sen utreder vi var barnen har bott.

Bor barnen växelvist så ska man ringa in till kundcenter på 0771- 524 524 för att meddela detta annars kan underhållsstödet betalas ut felaktigt.

Du kan läsa mer om detta här:
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/59f3fdd7-b187-479e-80a3-f1ca1c7ef6de/ff_us_4079c_underhallsstod_avdrag_nar_barnet_bor_tillfalligt_hos_dig1509.pdf?MOD=AJPERES

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/46d10aae-a65f-492e-8758-4fe7fae93988/ff_us_4079b_underhallsstod_vaxelvis_boende1509.pdf?MOD=AJPERES

Etiketter: upplysning

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln