Gammal med lika aktuell 

det är absurt att det kan vara den  brottsmisstänkte själv som lämnar och hämtar barnet vid polisförhör. det är absurt att det kan vara den brottsmisstänkte själv som lämnar och hämtar barnet vid polisförhör.

Artikeln är sedan 2009 men den är lika aktuell.

Att inget ändrats.
Att man inte lär sig. 

http://www.svd.se/endast-trygga-barn-vagar-beratta-om-vald-och-overgrepp

På Brännpunkt 26/7 uppmärksammar Rädda Barnen att barn nekas psykiatrisk vård och att det ofta rör sig om föräldrar som genom våld själva orsakat barnets vårdbehov. På samma sätt kan en vårdnadshavare, misstänkt eller dömd för vålds- eller sexualbrott, bestämma över barnets fysiska vårdbehov.

Och utsatta barn nekas därmed också vård för sina fysiska skador som orsakats av våld. Därmed sker inte heller den medicinska undersökning som utgör underlag för ett rättsintyg. Barnet berövas därmed ett viktigt bevis som kan styrka brottet.

Det är också helt absurt att den brottsmisstänkte själv kan vara den som lämnar och hämtar barnet vid polisförhör. I praktiken tillåts den misstänkte bestämma över både barn och polisutredning

Bara trygga barn vågar berätta och måste därför få stöd under rättsprocessen. Barnen försätts annars i en omöjlig situation då de tvingas att leva kvar hos den misstänkte, i den miljö där övergreppen skett, samtidigt som brottsutredning pågår.

Barnen berättar ingenting alls, för lite eller tar tillbaka sina uppgifter. Därmed läggs förundersökningen ned. Vad annat kan åklagare göra?

Att åtal inte väcks handlar alltså inte alltid om brister inom rättsväsendet. Ibland omöjliggörs nämligen polisens förundersökning genom att socialtjänsten inte tar sitt ansvar. Brist på skydds- ingripanden saboterar bevis.

Jag har goda erfarenheter av tvärprofessionellt samarbete där socialtjänsten fattat snabba beslut för att skydda barn från hot, påverkan, bestraffning och nya övergrepp. Men jag har också erfarenhet av förvaltningar som inte alls tillvaratar barns intressen när den misstänkte har hel eller delad vårdnad. Socialtjänsten kan tillfälligt omhänderta barnen (LVU) för polisförhör och läkarundersökning. Men när så inte sker är barnen helt rättslösa och polisen varken kan eller får agera.

Denna brist får allvarliga konsekvenser för det enskilda barnet. En ny lag behövs som stärker barns rättsskydd och åtminstone ger dem en garanterad ”frizon” under polisutredningen.

Ingen skulle komma på tanken att tvinga en våldtagen kvinna att bo hos våldtäktsmannen. Varför ska barn behandlas annorlunda?

MONICA DAHLSTRÖM-LANNES

fd kriminalinspektör

Konstigt att inget hänt kan man tycka. 

Etiketter: debatt artikel

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln