Ny rapport om EU medborgares barn 

Då hade det kommit en ny rapport runt EU emigranterns barn

En ny UNICEF-rapport visar att barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige hamnar utanför samhällets skyddsnät. Barn till så kallade EU-migranter, som till exempel vistas i Sverige för att tigga, behandlas inte bara annorlunda än andra barn i Sverige. Deras ställning är till och med sämre än papperslösa barns.

Det råder stor oklarhet och förvirring kring barnens rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt skydd och stöd. Rapporten visar att EU:s principer om likabehandling och fri rörlighet inte är anpassade efter dagens samhälle, där ett växande antal fattiga unionsmedborgare kommer till Sverige för att söka försörjning. Därför föreslår vi att:

Barnkonventionen måste följas.
Lagstiftningen måste ändras.
Kommuner och myndigheter måste få riktlinjer och vägledning för att undvika godtycklig tolkning av gällande rätt, och för att främja likhet inför lagen för alla barn.

– Vi visste att rättsläget var oklart, men det visade sig att de här barnen i princip helt saknar rättsligt skydd. De befinner sig längst ner i samhället, säger Christina Heilborn, programchef på UNICEF Sverige.
https://blog.unicef.se/2015/09/24/rattsligt-vakuum-for-barn-till-eu-migranter/Rapporten Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? visar på otydliga regler och tolkningar av gällande lagstiftning från myndigheters och beslutsfattares sida. Följden blir att det är högst godtyckligt vilka insatser och stöd som barnen får från exempelvis skola, sjukvård och socialtjänst.

– Vi visste att rättsläget var oklart, men det visade sig att de här barnen i princip helt saknar rättsligt skydd. De befinner sig längst ner i samhället, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Forskare vid Barnrättscentrum vid Stockholms universitet har på UNICEF Sveriges uppdrag genomfört granskningen. Där framkommer att till och med barn som är papperslösa i Sverige har starkare och tydligare rättigheter än EU-migranternas barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn som vistas i ett land har samma rätt till exempelvis skola, sjukvård och skydd, men trots det finns en överhängande risk för att dessa barn nekas sina grundläggande rättigheter.

– Vi ser en ovilja hos politiker att garantera alla barn samma rättigheter. Det är märkligt med tanke på att det är 25 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen, säger Christina Heilborn.

Rapporten pekar på det faktum att EU:s principer om likabehandling och fri rörlighet inte är anpassade efter samhället idag, där ett växande antal fattiga unionsmedborgare kommer till Sverige för att söka försörjning. Därför krävs det lagändringar och politiska ställningstaganden, anser UNICEF Sverige som bland annat föreslår att:

Barnkonventionen måste följas så att alla barn får sina rättigheter respekterade.
Lagstiftningen måste ändras så att barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet får sina rättigheter tillgodosedda.
Kommuner och myndigheter måste få riktlinjer och vägledning för att undvika godtycklig tolkning av gällande rätt, och för att främja likhet inför lagen för alla barn.

Läs själva Rapporten Vilka rättigheter har barn osm är EU -medborgare och lever i utsatthet i Svergie

Etiketter: rapporter

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln