Bättre skydd för barn som utsätts för våld

Att leva med våld har allvarliga konsekvenser för barnets utveckling. Att leva med våld har allvarliga konsekvenser för barnets utveckling.

Visst borde vi bli eller redan vara bättre på att skydda barn som utsatts för eller bevittnat våld?

Men nej då

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skydda-och-stoetta-barn-som-upplevt-vald-18744

Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Cirka vart tionde barn i Sverige har sett pappa eller styvpappa skrika, svära, slå eller våldta mamma. Det är dags att vi ser de här barnen, skriver Unizon som samlar över 120 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer och nyligen givit ut boken ”Det gäller barnen, barn och unga på skyddat boende”

Du är fyra år och vaknar mitt i natten av att något i rummet utanför välts ned med ett brak, kanske en bokhylla. Du hör dunsar, mamma gråter och pappa eller styvpappa skriker och svär. Du vill söka hjälp och trygghet och din instinkt säger dig att gå till dina föräldrar. Mamma lyfter upp dig i famnen, trots det fortsätter skriken och slagen.

Så kan vardagen se ut för ett barn som upplever våld. Ett barn som kanske snart flyttar med mamma till en kvinnojour. Risken att barnet själv direkt utsätts för våld ökar också markant om den ena föräldern är våldsam mot den andra.

Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Att leva med våld har allvarliga konsekvenser, både i stunden och för barnets utveckling. Det är dags att vi på allvar ser dessa barn och ger dem det skydd och stöd de har rätt till.

Regeringen har i budgeten för 2016-2019 avsatt 250 miljoner kronor per år för att förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete med barnärenden. Barn som upplever våld måste vara en tydlig målgrupp för hur de pengarna används.

Vi kräver:

1) Garantera barn som upplever våld stöd och samtal av hög kvalitet i hela landet

Den nyutgivna boken "Det gäller barnen" är skriven av psykolog Peter Rösare på uppdrag av Unizon. I den har vi samlat kunskap och forskning om barn som upplever våld utifrån en feministisk värdegrund. Barnen behöver stöd och samtal för att bearbeta sina upplevelser.

Var femte kommun kräver felaktigt båda vårdnadshavarnas godkännande för att bevilja insatser som stödsamtal till ett barn som blivit utsatt för våld. Siffran kommer från vår rapport Kvinnofridsbarometern 2015 där kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor rankas.

Det är ett faktum att ju tidigare ett barn får insatser desto större blir möjligheterna för barnet att inte påverkas lika negativt av våldet. Samtal och stöd hjälper barnen här och nu och förebygger framtida lidande, men kunskapen hos, och förutsättningarna för, dem som möter barnen varierar över landet.

Nästan 2 av 10 kommuner i Sverige uppger att de saknar särskild kompetens eller verksamhet som garanterar att barn som upplevt våld får rätt stöd och skydd. Barn faller mellan stolarna i ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge och uppgifter om våld i barnavårdsutredningar tas inte i beaktande i familjerättens beslut om umgänge med den våldsutövande pappan eller styvpappan.

Barn får inte alltid egna samtal efter att våldet uppdagats, eller så frågar ingen om våld. Utåtagerande beteende tolkas som ADHD, tystnad som nedstämdhet och fobier som tvångssyndrom. Alla dessa symptom är också vanliga sätt barn reagerar på när de upplever våld.

2) Säkerställ skolgång och förskola för alla barn som bor på skyddat boende

En av de viktigaste positiva faktorerna för barn som bor på jour är att de får gå i skola eller förskola. Alla barn har rätt att gå i skola. För många barn är skolan eller förskolan dessutom den trygga punkten, som ger stabilitet trots att de befinner sig i kris.

I Sverige i dag saknar dock drygt 9 av 10 kommuner en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende och det är snarare regel än undantag att barn i förskoleålder inte får förskoleplats.

3) Höj kompetensen om barn som upplever våld

Barn som upplever våld tar ofta på sig ett stort ansvar för det som sker och mår dåligt av att inte kunna stoppa våldet. Vi vuxna kan aldrig backa från vårt ansvar. Med ökad kompetens hos socialtjänst, vårdinstanser, familjerätt, skola, och barn- och ungdomspsykiatrin kan vi skydda och stötta barnen utifrån deras behov. Det är deras tur nu.

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Etiketter: debatt artikel

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln