Dubbelt så många skapar press 

Det kommer dubbelt så många om dagen som man trodde. DEt skapar press på andra aktörer i samhället. T.ex skola, sjukvård och andra. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21577136.ab

Ett scenario med dubbelt så många ankommande flyktingar som i dag.

Det har kommunerna fått i uppdrag av MSB att titta på.

I svaren varnar många kommuner för att situationen skulle bli kritisk, på gränsen till ohållbar, vid ett kraftigt ökat mottagande.

”Verksamheten kommer inte kunna leva upp till lagstiftningens krav”. skriver Länsstyrelsen i Halland.

”För Stockholms stad är dagsläget belastningen mycket stor. Verksamheten kommer inte att klara av att hantera läget med nuvarande resurser, rutiner och krav”, skriver man i rapporten.

”Socialtjänsten dräneras för närvarande på resurser för all verksamhet som inte är kopplad till akut hantering av migranter - betydande nedgångar inom exempelvis uppsökande verksamhet, ekonomiskt bistånd mm.”

Även i Skåne län är belastningen mycket hög på grund av flyktingkrisen – och svarar att situationen kommer att bli kritisk vid ett fördubblat antal flyktingar, kallat scenario B.

”Samtliga kommuner har svarat att belastningen är kritisk främst för skola, socialtjänst och verksamheter som arbetar med bostadsförsörjning vid scenario B”, skriver Länsstyrelsen i Skåne i svaret.

Kan inte följa lagen

På samma sätt varnar Länsstyrelsen i Östergötland för att socialtjänsten närmar sig gränsen.

”Vid ett ökat antal flyktingar uppger majoriteten av kommunerna att de får en kritisk belastning i kompetensförsörjningen”, skriver man i rapporten.

”Flera kommuner pekar på potentiella svårigheter med att uppfylla skollagen.”

Även Länsstyrelsen i Halland beskriver att man inte kommer att kunna följa lagen i ett sådant scenario.

”Kvaliteten på undervisningen, generellt sett, riskerar att försämras och verksamheten kommer inte kunna leva upp till lagstiftningens krav.”

Länsstyrelsen i Värmland menar att ett scenario med ett kraftigt ökat antal flyktingar inte går att lösa inom ramen för nuvarande regelverk.

”Kommuner med i dag högt mottagande anger att situationen kan bli mycket kritisk till gränsen till ohållbar.”
Jonathan Jeppsson

Det ställer till det på många håll, t.ex sätter de stora flykting strömmarna nu press på skolan.

Det är inte bara att det blir fler elever utan elverna har kunskaps brister, behöver samtals stöd psykolog, skolsköterskor,

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6277644

– Läget är akut och mycket ansträngt. Platsbristen är kanske det som växer snabbast nu, säger Matz Nilsson, ordförande för förbundet Sveriges Skolledare.

Det är redan idag stora problem med framför allt brist på lokaler och personal i skolor på många håll runt om i hela landet. Men fortsätter flyktingströmmen som idag eller ökar under ett års tid kan det bli mycket stora svårigheter i flera kommuner.

Det framgår av Länsstyrelsernas rapporter till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som vill veta hur uthålligheten och kapaciteten i samhället ser ut. Och just när det gäller skolorna ser alltså läget mycket kritiskt ut.

På Saltemads camping i Borås bedrivs idag skola i campingens tv-hus på grund av platsbrist säger Stefan Eriksson som är rektor för Centrum för flerspråkigt lärande i Borås.

– Vi vill hjälpa skolorna ute i stadsdelarna. Det är ganska hårt tryck på dem. Och då är det skönt för dem att det finns en buffert innan så att de inte behöver ta emot alla nya på en gång.

Många länsstyrelser formulerar läget med ord som kritisk belastning, mycket ansträngt läge och svårigheter att uppfylla skollagen. Enligt Matz Nilsson på Skolledarna är det vissa kommuner som exempelvis Malmö, Trelleborg och Södertälje som drabbas mycket hårt.

– Om vi fortsätter med det mottagandet vi har till ett fåtal kommuner som vi gör idag så kommer det få förödande konsekvenser för de skolorna som tar emot en stor andel av de nyanlända eleverna.

Skolledarna efterlyser en handlingsplan från regerignen och mer resurser och har en rad förslag för att komma tillrätta med situationen, till exempel att nyanlända med lärarutbildning snabbt ska kunna hjälpa till, men det krävs en massiv insats säger Matz Nilsson på Sveriges Skolledare:

– Det handlar inte bara om undervisningen, det handlar om elevhälsa, bra skolsköterskor, bra psykologer som hjälper rektorer och lärare i integrationen. Så det är ju en massiv resursförstärkning som behövs.

Alexandra Svedberg

Alexandra.Svedberg@sverigesradio.se

Etiketter: radio inslag artikel

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln